O SPOLEČNOSTI

Firma PRODRA s.r.o. vznikla v roce 2011 a specializuje se na komplexní služby pro majitele vleček. V rámci našich služeb jsme Vám schopni nabídnout provádění prohlídek a měření staveb drah, provádění staveb drah, jejich změn a odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, poradenskou a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, provozování dráhy. V současné době provádíme naši činnost na více než 100 vlečkách po celé ČR. Jsme jednou z mála soukromých firem, které jsou vybaveny vlastní pojízdnou rozchodku KRAB Slight pro měření kompletní sady geometrických veličin koleje doplněnou o zařízení pro měření výhybek. Zařízení je standardně vybaveno GPS pro dohledávání lokálních závad na trati.

NAŠE SLUŽBY

- Provádění prohlídek a měření staveb drah


Zajišťujeme provádění pravidelných prohlídek a měření staveb drah (dle vyhlášky 177/95sb). Provádíme prohlídky stavu dráhy (koleje, zabezpečovací zařízení apod.) ve vztahu k platným předpisům a normám. Měření provádíme ručními rozchodkami ROBEL, pojízdnou rozchodkou RPB s kontinuálním záznamem rozchodu a převýšení koleje a pojízdnou rozchodkou KRAB Slight s kontinuálním záznamem měření kompletní sady geometrických veličin koleje doplněnou o zařízení pro měření výhybek (vyhodnocení rozchodu, převýšení, směru koleje, zborcení a výhybek).

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Zajišťujeme zabezpečení sjízdnosti a bezpečnosti drážní dopravní cesty. Provádíme opravné práce na železničním svršku a spodku, odstraňování drobných i rozsáhlejších závad ve stavu železničního svršku, doplňování a obnovování návěstních prvků, osazování výměnových zámků ve výhybkách apod. Dále provádíme odstraňování stávajícího železničního svršku, drážních zařízení atd.

- Projektová činnost ve výstavbě
Zajišťujeme projekční práce při povolování, změně a odstraňování staveb dráhy včetně inženýrské činnosti a vyřízení příslušných souhlasů a povolení.

- Provozování dráhy

Zajišťujeme vypracování vnitřních předpisů pro organizaci drážní dopravy na vlečce, proškolování pracovníků, vydání úředního povolení pro provozování drážní dopravy atd.

- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
V rámci komplexnosti služeb nabízíme i poradenskou a konzultační činnost např. v průběhu přípravy stavebního záměru, kontroluvypracovaných projektů ve vztahu k platným předpisům a normám. Nabízíme i vypracování odborných studií pro stavby dráhy a znaleckých posudků např. pro odkup nebo prodej části stavby dráhy, majetkových vyrovnáních atd.
 

KONTAKT

PRODRA s.r.o.
Sídlo společnosti:
Praha 10 - Hostivař, Pod Průsekem 1348/12, PSČ 102 00
IČO: 24833096
DIČ: CZ24833096

Datová schránka: ID 6e5z7ep
Email: info.prodra@email.cz
Tel: +420 602 185 165 / +420 465 620 830

Korespondenční adresa:

Ing. Stanislav Lipenský, jednatel společnosti
Letohrad, Husovo náměstí 386, PSČ 561 51
slipensky@seznam.cz


 
JB 2014